Instructies

4. Online eindtoets

4.1. Modaliteiten

Stap 1


Verifieer of u een goede internetverbinding heeft en of het geluid het doet.

De online toets loopt op tijd. Er is een tijdslimiet die per niveau verschilt. Als u de toets niet heeft afgerond voordat de tijd is verstreken, wordt deze automatisch doorgestuurd naar uw docent.


Beoordeelde vaardigheden


De online eindtoets beoordeelt u op drie vlakken: 

  • Luistervaardigheid, aan de hand van één of twee luisterfragmenten;
  • Leesvaardigheid, aan de hand van één of twee tekstfragmenten;
  • Schrijfvaardigheid, aan de hand van een schrijfopdracht.


Duur en cijfer


Per vaardigheid kunt u maximaal 25 punten verdienen. De totale toets bestaat dus uit 100 punten.

De duur per onderdeel is slechts een indicatie: u kunt naar eigen inzicht heen en weer gaan in de toets. De totale tijd die u mag gebruiken voor de toets is echter wel gelimiteerd.

Als de tijd voorbij is, wordt de toets automatisch naar uw docent doorgestuurd.Verifieer van te voren dat uw geluid het goed doet.De test starten


De toets afsluiten


Wanneer u op de laatste pagina bent, klik op "Toets afsluiten".U mag alles nog een keer overkijken.Klik vervolgens op "Alles afsluiten en verzenden"Vervolgens verschijnt er een schermpje dat vraagt om een bevestiging. Klik nogmaals op "Alles afsluiten en verzenden".Vervolgens verschijnt het beginscherm van de toets en ontvangt u een bericht.


Instellingen


De rechterklik is gedesactiveerdDe resterende tijd staat links onderaan de pagina aangegevenU kunt vrij van de ene pagina naar de ander gedurende uw test